ສະແກນດ້ວຍ OnePay
ເພື່ອຮ່ວມບໍລິຈາກ

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ເປີດໂຄງການ PREVENT AND CONTROL THE COVID-19 ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຊື້ອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ ຢູ່ສູນກັກຕົວຕາມສູນກາງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນໂຄງການ
  • ຊື້ອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນກັກຕົວຕາມສູນກາງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ