ມອບຮັບແລ້ວ
ລາຍລະອຽດໂຄງການ
ເນື່ອງຈາກສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມໃນຫຼາຍພາກຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກມີມວນນ້ຳມະຫາສານຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເຮືອນປະຊົນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕ້ອງອົບພະຍົບປະຊາຊົນໄປເຂດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລັ່ງດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂັ້ນພື້ນຖານ, ນ້ຳດື່ມສະອາດ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ.

All the flooding disaster in Lao PDR in this moment, Sanamxay District, Attapeu Province is handling with the worst flooding disaster from Xepian-Xenamnoy dam. This devastating flood caused lot of damages to many lives in this area. Now they are moving to the safety place and they urgently need the food, water, medicines and others.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນໂຄງການ
ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂັ້ນພື້ນຖານ, ນ້ຳດື່ມສະອາດ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ.
Basic need details: Foods, clean water, medicines and others.